Sök på turistmål.se:
 

Bergsklätt

 Naturreservat  |   Arvika, Värmlands län

 

Beskrivning

Bergs klätt är ett välbesökt naturreservat och här finns mycket att se och uppleva. En 3,5 kilometer lång naturstig med skyltar som informerar om natur- och kulturvärden slingrar sig över den vackra halvön, genom gammelskog och hassellundar, förbi spännande fornlämningar och fågelrika strandängar. Stigen passerar också flera fina rastplatser och magnifika utsiktspunkter. Bergs Klätt är ett naturreservat med intressant landskapsbild, flora och fauna. Vissa växter har här sin nordligaste förekomst. Hassellundar med stora mängder vårblommor. 12 gravrösen från bronsåldern samt en hällkista, troligen från yngre stenåldern, finns på denna halvö i Älgåfjorden.
En led på 1,2 km är rullstolsanpassad och längs vägen finns det flera viloplatser.

 

Kategorisering

 

Funktioner