Sök på turistmål.se:
 

Föreningen Pinnstolens industriutställning

Föreningen Pinnstolens industriutställning

 Museer  |   Nässjö, Jönköpings län

Vill du betala med faktura?
 Fråga oss först!

 

Beskrivning

Föreningen Pinnstolen läggs ned?

På sitt årsmöte 2015-04-25 beslöt Föreningen Pinnstolen att påbörja en avveckling av föreningen. Till det krävs beslut på två årsmöten. Bakgrunden är att föreningen numera inte har några stolar att ställa ut, inte har någon utställningslokal och att det är mycket svårt att ur medlemskretsen rekrytera ledamöter till styrelsen och personer som är beredda att arbeta ideellt med utställningsverksamhet.

Innan definitivt belut om nedläggning tas kommer vi att inrikta vårt föreningsarbete på att utveckla en ny, sökbar hemsida, som ska kunna bevara Stolfabrikens historia inför framtiden. Förutom historien är den även tänkt att vara en komplett informationskälla om pinnstolar och möbler som alla har tillverkats på Nässjö Stolfabrik (NESTO) under årens lopp. Den nya hemsidan planeras att kunna presenteras under våren 2018.

 

Kategorisering

 

Funktioner