Sök på turistmål.se:
 

Kärnbo kyrkoruin

 Historiska sevärdheter  |   Strängnäs, Södermanlands län

 

Beskrivning

Kärnbo kyrka, i Mariefred, uppfördes vid 1100-talets slut och bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus med ett smalare kor och absid. Omkring år 1500 förlängdes långhuset mot väster och ett vapenhus uppfördes. Förmodligen vidgades också triumfbågen mellan kor och långhus vid samma tid.
När Mariefreds stadskyrka uppfördes år 1624 övergavs Kärnbo kyrka. Den kom att användas på nytt på grund av en brand i stadskyrkan 1682 och fungerade åter som gudstjänstkyrka under några år innan den lämnades att förfalla.

Ruinen konserverades på 1920-talet

En runsten från 1000-talet är inmurad i vapenhusets vägg. Dess fragmentariska inskrift berättar att Ragna låtit resa stenen över Gudbjörns son.

 

Kategorisering

 

Funktioner