Sök på turistmål.se:
 

Engelska Parken

 Sevärda platser  |   Strängnäs, Södermanlands län

 

Beskrivning

I Åkers Styckebruk finns en av landets största engelska parker.

Engelsk park är en parkanläggningsstil som tog form i Sverige under senare delen av 1700-talet. Den engelska parken har lummig grönska, mjuka och naturliga former och uppstod i England som motsats till den regelbundna franska stilen, med hårt tuktad växtlighet och fyrkantiga former.

Med små kullar, dalsänkor och slingrande bäckar med högvälvda broar ges parken intryck av att vara en del av ett naturligt landskap. Man planterade till och med in döda träd, för att anläggningarna skulle se så naturliga ut som möjligt.

 

Kategorisering

 

Funktioner