Sök på turistmål.se:
 

Åsa gravfält

 Historiska sevärdheter  |   Strängnäs, Södermanlands län

 

Beskrivning

Åsa gravfält är ett av Södermanlands största bevarade gravfält från den yngre järnåldern. Här finns ca. 250 olika gravanläggningar. Den mest kända fornlämningen är en skeppsättning av ursprungligen 24 resta stenar, kallad Åsa domaresäte.

Vid den gamla landsvägen finns en runsten vars inskription lyder: Trotte och Rolev och Östen och Nase och Glägge, de reste denna sten efter Arnsten sin fader.

Väster om vägen finns en domarring av sju resta stenar.

 

Kategorisering

 

Funktioner