Sök på turistmål.se:
 

Kulturreservatet Åsnebyn

 Historiska sevärdheter  |   Mellerud, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Åsnebyn är en välbevarad Dalsländsk bondgård med många höga natur- och kulturvärden. I landskapet i och runt gården finns sjön lilla Kolungen, naturbeteshagar, välbevarade byggnader, stenmurar, domarringar, ängar och annat som hör det äldre bondesamhället till.
En vandringsslinga med tillhörande folder finns så att man på egen hand kan gå runt i landskapet. I ladugården finns utställningar som berättar om hur det var förr och vilka växter och djur som trivs i odlingslandskapet.
Gården är numera kulturreservat vilket innebär att skötseln av gården är inriktad på att bevara en äldre tids brukande. Samtidigt är kopplingen till dagens samhälle viktig i gårdens verksamhet.

Öppettider

Kulturreservatet Åsnebyn är alltid öppen för besökare och är ett utmärkt utflyktsmål. Sommartid är Åsnebyn bemannad de flesta vardagar, önskar man guidad tur måste detta bokas i förväg.

Priser

Vill du boka guidning, förlägga en kurs, ett möte, eller annan typ av verksamhet på gården hör av dig till Hushållningssällskapet Väst.

Vägbeskrivning

Åsnebyn ligger strax söder om Mellerud i Dalsland. Skylt från väg E:45

 

Kategorisering

 

Funktioner