Sök på turistmål.se:
 

Svarthavet

 Vandringsleder  |   Arvika, Värmlands län

 

Beskrivning

Naturreservatet Svarthavet gränsar i väster till Glaskogens naturreservat.Området är småkuperat och domineras av granskog. Dt finns dalgångar med bäckar, våtmarker och sumskogar. I området har man hittat 16 hotade arter och djuren som upptäckts är bl a tretåig hackspett, sparvuggla och järpe. Vandringsled 5,5 km.

 

Kategorisering

 

Funktioner