Sök på turistmål.se:
 

Väggaskolan

 Sevärda platser  |   Karlshamn, Blekinges län

 

Beskrivning

År 1912 bestämdes det att en realskola skulle byggas i Karlshamn. Man utlyste en arkitekttävling som den mycket berömde arkitekten Gunnar Asplund vann.

Den äldsta byggnaden, det så kallade A-huset eller "Gamla skolan", uppfördes år 1917. Denna del har en nationalromantisk prägel som är inspirerad av historiens borgar.

Den första utbyggnaden gjordes 20 år senare och ritades även den av Gunnar Asplund. Här finns funktionalismens alla karaktärsdrag.
I dag används skolan som gymnasieskola och en tredje byggnad har tillkommit.
Väggaskolans A- och B-hus byggnadsminnesförklarades år 1993.

Vägbeskrivning

Sväng in på väg 29 (Hinseleden), kör 341 m. Sväng höger in på Ågatan, kör 1,1 km.
Sväng höger vid Erik Dahlbergsvägen och fortsätt på Rosenvägen, kör 90 m.
Sväng höger in på Väggavägen, kör 291 m.

 

Kategorisering

 

Funktioner