Sök på turistmål.se:
 

Olsbrostenen

 Fornlämningar  |   Falköping, Västra Götalands län

 

Beskrivning

En 1000-årig runsten belägen 1 km från Åsarp. Stenen är den mest kända och enligt många den vackraste av de knapp 20-tal runstenar runt Falbygden.

Den är 2,1 meter hög och 1,6 m bred. Stenen anses ha blivit ristad i början av 1000-talet. Ursprungligen var de ofta målade helt och hållet i färg. Idag är endast själva ristningen ifylld med röd färg, medan ytorna är omålade.

Överst avbildas ett kors, och därunder återfinns ett lejon av samma typ som bl.a. finns på den kungliga Jellinge-stenen på Jylland, vilken restes i slutet av 900-talet.

Olsbrostenen är den enda stenen i Sverige som omnämner Estland. Andra närliggande runstenar i den norra delen av Ätradalen berättar om färder såväl västerut som österut.

 

Kategorisering

 

Funktioner