Sök på turistmål.se:
 

Östra Tunhems kyrka

 Historiska sevärdheter  |   Falköping, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Den medeltida kyrkan
Östra Tunhems första stenkyrka byggdes på 1100-talet. Den medeltida kyrkan var 15 alnar (ca 9 m) lång och 9 alnar (ca 4,5 m) bred och byggd av röda kalkstenshällar. Kyrkan blev lite använd och var redan på 1500-talet i dåligt skick. År 1831 var kyrkan så förfallen att den dömdes ut. Församlingen fick använda den närbelägna Ugglums kyrka för kyrkobesök. Klockstapeln behölls för bönringning. Kyrka användes som småskola fram till 1857, då skolan vid Källegården blev färdigställd. År 1887 beslöts det på kyrkostämman att det som fanns kvar av kyrkan skulle brytas ned och användas som vägfyllning.

Kyrka 1900
Den nya kyrkan byggdes några hundra meter från den gamla kyrkogården och invigdes den 19 augusti år 1900 av biskop Keijser. Kyrkan hade ritats av boråsarkitekten Lars Kellman. I november 1938 eldhärjades kyrkan så svårt att den totalförstördes. Det enda som undkom branden var nattvardskärlen som förvarades på annat håll.

Kyrka 1949
Bygget av Östra Tunhems nya kyrka fick vänta till efter andra världskriget. Kyrkan invigdes av biskop Gustaf Ljunggren. Kvar av den gamla medeltida kyrkan finns endast vapenhuset som under många år fått göra tjänst som fähus.

Vägbeskrivning

Väg 184 mot Östra Tunhem.

 

Kategorisering

 

Funktioner