Sök på turistmål.se:
 

Ödesgärdet

 Naturreservat  |   Hylte, Hallands län

 

Beskrivning

Ett 24,5 hektar stort bokhult i Unnaryd med mycket stora kultur- och naturhistoriska värden. I området finns en stor mängd sällsynta lavar och mossor. Där finns rösen från bronsåldern och gravsättningar från järnåldern.

 

Kategorisering

 

Funktioner