Sök på turistmål.se:
 

Allmänna villkor, Bokningsförfrågan

På denna sida hittar du de allmänna villkor som gäller för tjänsten Bokningsförfrågan på Turistmål.se. Alla som skapar en bokningsförfrågan måste godkänna dessa villkor.

Inledning

Syftet med tjänsten Bokningsförfrågan är att vara en plattform där konsument och turistföretagare kan mötas, kommunicera och enas om en bokning på ett enkelt och smidigt sätt.

Dessa villkor gäller mellan Turistmål.se, konsumenten och turistföretagaren.

Beskrivning av tjänsten

Här följer en kortfattad beskrivning av tjänsten:

 1. Konsumenten skapar en bokningsförfrågan.
 2. Turistföretagaren har möjlighet att ställa vidare frågor till konsumenten.
 3. Konsumenten svarar turistföretagaren och har i sin tur möjlighet att ställa frågor till turistföretagaren.
 4. Turistföretagaren ger till sist konsumenten ett erbjudande.
 5. Konsumenten accepterar erbjudandet och förbinder sig därmed till turistföretagarens erbjudande i enlighet med dessa och övriga villkor.

Grundläggande ansvar

Som konsument måste du:

 1. Ange sanningsenliga, korrekta och fullständiga uppgifter.
 2. Godkänna turistföretagets enskilda villkor.
 3. Godkänna tjänstens allmänna villkor.
 4. Ange din egen personliga information under avsnittet kontaktperson.
 5. Vara minst 18 år gammal.
 6. Kontrollera din bokningsförfrågan noga innan du skickar iväg den.

Som turistföretagare måste du:

 1. Ge en god bild av vad som ingår i ert erbjudande till konsumenten.
 2. Godkänna tjänstens allmänna villkor.
 3. Lämna tydlig och bra information i alla lägen.
 4. Ge tydlig information kring de eventuella krav som turistföretagaren kan ha på en presumtiv konsument samt kring de eventuella begränsningar som turistföretagarens erbjudande innebär.

Turistmål.se tar inget ansvar för informationen i systemet, tjänstens korrekthet, tillgänglighet eller funktionalitet eller eventuella åtaganden som konsument eller turistföretagare gör. Turistmål.se är inte del i eventuellt avtal eller bokning utan agerar endast förmedlare av kontakt.

Turistmål.se granskar löpande tjänsten och kan t.ex. stänga av konsumenter och turistföretagare som inte föjer dessa och andra villkor, svensk lag, god affärssed och väl etablerade branschregler.

Informationssäkerhet

All information i systemet behandlas strikt konfidentiellt. Konsumentens namn och kontaktuppgifter förblir hemliga för alla turistföretagare förutom de som konsumenten själv väljer att vända sig till.

Giltighet

Om dessa villkor eller om turistföretagarens enskilda villkor bryter mot svensk lag, god affärssed och / eller väl etablerade branschregler så har dessa i alla fall överträdelse framför avtalen.

Dessa villkor kan komma att ändras utan att det i förtid meddelas och börjar i sådana fall att gälla från det datum då de publicerades på Turistmål.se.