Sök på turistmål.se:
 

Annonseringsvillkor

På denna sida hittar du de villkor alla annonser på Turistmål.se måste uppfylla. Annonsansvarig (publicerare) har själv skyldighet att kontrollera att alla villkor är uppfyllda innan publicering och efter redigering av annons.

Grundläggande villkor

Alla annonser som publiceras på Turistmål.se måste uppfylla följande villkor:

 1. Annonsansvarig ansvarar för allt publicerat material så som bilder och text
 2. Annonsansvarig ansvarar att denna har rättighet att publicera annonsmaterialet och att det till exempel inte bryter mot upphovsrättslagen
 3. Annonsansvarig ger Turistmål.se rätt att återpublicera all annonsinformation i marknadsföringssyfte
 4. Turistmål.se har rätt att neka publicering av annonser
 5. Turistmål.se har rätt att redigera all annonsinformation
 6. Annonsen måste ha en lokal anknytning, d.v.s gå att "besöka". Generella annonser (t.ex. en annons för en hel stugförmedling), länksidor, med flera godkänns ej.
 7. Vid länkning till annan webbplats så måste målsidan beskriva det aktuella turistmålet
 8. Bilden måste väl representera det aktuella turistmålet
 9. Turistmålets kategori måste stämma överens med det aktuella turistmålets verksamhet
 10. Annonstexten måste vara på svenska
 11. Kommersiella verksamheter får ej registreras i kategorier som ej är förknippade med en kostnad

Villkor för betalande annonsörer

Följande villkor gäller för annonser som läggs in i kategorier som är förknippade med en avgift.

 1. Annonsansvarig tillåter Turistmål.se att komplettera annonsen med information och bilder från en eventuell bifogad webbplats
 2. Varje turistmål får skapas under flera olika kategorier men endast sådana kategorier som väl motsvarar turistmålets verksamhet
 3. Varje turistmål får skapas under maximalt 6 olika kategorier.
 4. Turistmålets namn skall endast bestå av namnet samt eventuellt en etikett som skiljer turistmålet från andra närliggande turistmål av samma karaktär. Exempel:
  • Liseberg
  • Perssons Camping
  • Stuga i Ystad
  • Hus vid Mälaren
 5. Turistmålet får ej vara av tillfällig art (till exempel kortare evenemang)
 6. Om annonseringen av någon anledning avbryts så återbetalas ej annonseringsavgiften
 7. Om inte annonsen har sagts upp innan annonseringsperiodens slut fortlöper tjänsten kommande annonseringsperiod och er medverkan förnyas per automatik